Klachtenafhandeling

Opmerking. Aanmerking. Ontevreden.

We staan altijd open voor vragen adviezen en tips.

Inleiding

1. Mac hulp .nu helpt bij Apple-problemen en legt graag uit waarom software op een bepaalde manier reageert.
Mac hulp .nu geeft haar klanten daarvoor verschillende handvatten:
- Advies over te gebruiken apparatuur.
- Uitleg bij gebruik van software en hardware.
- Een gesprek op jouw level. (Als je graag in technische termen praat dan passen we het gesprek daar op aan).
2. Het uiteindelijke resultaat is: 1) Het oplossen van urgente problemen en 2) Het vergemakkelijken van het computergebruik door verduidelijking te scheppen.

Tevredenheid

3. Mac hulp .nu tracht maatwerk te leveren en stelt het op prijs als de klant eventuele klachten of ontevredenheid aan ons meldt, het liefst tijdens of na de afspraak. Iedere klacht nemen we serieus en proberen deze dan ook met alle aandacht te behandelen en op te lossen.

4. Aan het eind van de opdracht/afspraak vragen wij om een beoordeling om te kunnen leren tips, ervaringen en opmerkingen. We stellen het erg op prijs als we een ingevulde beoordeling retour ontvangen.

5. De klant kan benaderd worden door een externe instantie om mee te doen aan een onderzoek voor klanttevredenheid.

Schriftelijke klachten

6. Een schriftelijke klacht is een melding per email of per post door opdrachtgever/klant of leverancier van ontevredenheid met betrekking tot de hulp/dienst die geleverd is door Mac hulp .nu.

7. Na het indienen van een klacht volgt binnen een week een reactie vanuit Mac hulp .nu. In deze reactie zal worden toegelicht hoe het vervolg van de klachtenafhandeling zal verlopen.

8. Als wij besluiten de klacht niet in behandeling te nemen volgt binnen een week een reactie met de uitleg waarom deze klacht niet in behandeling genomen kan worden.

9. Afhankelijk van de ernst van de klacht, aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheden zal er een voorstel vanuit Mac hulp .nu volgen.

10. Wij streven ernaar een klacht binnen drie weken af te handelen.

plan-afspraak-mac-hulp