Persoonsgegevens die wij verwerken

Mac hulp Amsterdam verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
(bijvoorbeeld: internetbrowser en apparaat type)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ikwil@machulp.nu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Mac hulp Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Hoe lang we gegevens bewaren
Mac hulp Amsterdam zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn:
Gegevens Surfgedrag (Google Analytics): 26 maanden (Afbeelding 2)
Persoonlijke contactgegevens (boekhouding): minimaal 7 jaar op grond van belastingwet
Delen met anderen

Mac hulp Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Partijen waar wij informatie mee delen:
Administratie: IFAA Amsterdam, Teamleader en Exact (NAW en email adres)
Analyse: Google Analytics (geanonimiseerde bezoekersgegevens website)
Communicatie: MailChimp (voornaam/achternaam en email adres)

In kaart brengen websitebezoek

Mac hulp Amsterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mac hulp Amsterdam gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

  • Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren (Afbeelding 1);
  • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld (Afbeelding 3);

privacy-google-ip-mask Afbeelding 1 ) Screenshot van tracking instellingen

privacy-google-gegevens-delete Afbeelding 2 ) Screenshot data retention

privacy-google-data-delen-uitgeschakeld Afbeelding 3 ) Screenshot Google overige diensen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ikwil@machulp.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Mac hulp Amsterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Mac hulp Amsterdam maakt gebruik van tweestapsverificatie voor beveiliging van persoonsgegevens. Mac hulp Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ikwil@machulp.nu.